Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsdebatt om vuxenutbildningsprop.
Publicerad: 2001-05-22

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Riksdagsdebatt vuxenutb.pdf 100Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-05-22
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-------------------------------------------------
Riksdagsdebatt om vuxenutbildnings-
propositionen
-------------------------------------------------
I riksdagens kammare den 18 maj hölls en längre debatt kring regeringens proposition 2000/01:72 om vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen
samt utbildnignsutskottets betänkande 2000/01:72.

Innehållet i propositionen, kulturutskottets yttrande samt utbildningsutskottets betänkande har tidigare redovisats i FBR informerar.

I debatten redovisade partiernas olika talesmän samt statsrådet Ingegerd Wärnersson på nytt sin uppfattningar såväl vad gällde den allmänna vuxenutbildningspolitiken, frågor kring särvux och andra funktionshindrade deltagare samt även folkbildningens roll inom Kunskapslyftet, vissa studiestödsfrågor m.m.

Efter debatten beslutade kammaren att följa utskottsmajoritetens förslag vilket innebar att propositionen i sin helhet antogs av riksdagen.

Vuxenutbildningspolitiken har därmed lagts fast för de närmaste åren.

För kännedom bifogas ett utdrag ur snabbprotokollet som innehåller hela referatet
från riksdagsdebatten (bilaga på 27 sidor text).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB