Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsdiskussion om folkbildningens eko
Publicerad: 2001-05-31

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Interpellation .pdf 20Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-05-31
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------------
Riksdagsdiskussion om folkbildningens ekonomi
---------------------------------------------------
I riksdagens kammare den 29 maj diskuterades en interpellation av
Willy Söderdahl(v) kring folkbildningens ekonomi bl.a. utifrån Folkbildningsrådets
rapporter till regeringen.

Ingegerd Wärnersson besvarade interpellationen och diskuterade vidare frågorna med interpellanten samt Lars Hjertén (m).

Värt att notera är bla. att ministern markerade att "om kommuner och landsting visar att man vill ta sitt ansvar och höja ersättningarna så är jag beredd att göra samma sak från statens sida".

Ministern hänvisade vidare till att först skall folkbildningsekonomifrågorna belysas i den nya statliga utvärderingen och sedan "kommer vi att titta på avgifterna (studieförbundens) och vilka konsekvenser nedskärningarna av bidragen haft. Givetvis är vi beredda att vidta åtgärder. Det är den sista delen i alla de nedskärningar som genomfördes under 90-talet som vi nu går in för att aktivt arbeta mot ".

I slutet av debatten föreslog Willy Söderdahl "att regeringen också borde låta en arbetsgrupp med representanter för folkbildningen, kommuner, landsting och regeringen ta sig an problemet". Ingered Wärnersson nappade direkt och såg det som ett bra förslag som hon genast skulle ta till sig.

Även i övrigt innehåller diskussionen många intressanta inslag varför snabbprotkollet i sin hel bifogas (bilaga).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB