Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Kommittédirektiv - debatt om EU
Publicerad: 2001-06-08

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Kommittédirektiv EU debatt.pdf 11Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-06-08
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------------
Kommittén för debatt om EU
---------------------------------------------------
Regeringen har tillsatt en särskild kommitté för debatt om EUs utveckling och framtid inför 2004 års regeringskonferens (direktiv 2001:35). Kommittén har som ordförande riksdagsledamoten Berit Andnor (s).

Av direktiven framgår att man skall använda sig av bl.a. seminarier, skrifter, forskarrapporter och utfrågnignar för att samla och sprida kunskap för att söka få med nya och större grupper i diskussionen om EUs utveckling. Bland samverkspartners för kommitténs arbete näms bl.a. folkrörelserna och folkbildningsorganisationerna.

Det framgår ej av direktiven vilka medel som kommer att stå till kommtténs förfogande för denna typ av insatser.

För kännedom bifogas kommittédirektiven (bilaga).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB