Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Forum för levande historia
Publicerad: 2001-06-12

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Remiss Forum.pdf 41Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-06-12
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------------
Remiss om Forum för levande historia
---------------------------------------------------
Folkbildningsrådet har i dag yttrat sig över betänkandet SOU 2001:5 Forum för levande historia.

Rådet anser att utredaren inte i tillräcklig omfattning uppmärksammat folkbildningens roll och möjligheter kring de förslag som läggs för det nya Forumets uppgifter. I övrigt tillstyrks i stort sett
utredarens förslag. Dock med undantaget att Folkbildningsrådet säger nej till förslaget om att Forum för levande historia drivs i form av en statlig myndighet. Istället bör Forumet drivas i förenings- eller stiftelseform med vissa myndighetsuppgifter och anslag från staten.

För kännedom bifogas rådets yttrande (bilaga).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB