Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Projekt: "Folkbildningsnätverk på distans
Publicerad: 2001-07-05

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Blankett.pdf 39Kb
Blankett.doc 61Kb
Projektinbjudan.pdf 41Kb
Foljebrev.pdf 37Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-04-10
Information frÃ¥n Tore Persson tel. 08 - 412 48 19     
------------------------------
Inbjudan att delta i projektet
"Folkbildningsnätverk på distans"
- fortsättning 2001-2002
------------------------------

Folkbildningsrådet sänder här ut inbjudan till studieförbundsenheter och folkhögskolor att delta i projektet "Folkbildningsnätverk på distans", som fortsätter och utvidgas under perioden 1.7 2001 – 31.12 2002. En första projektomgång startades hösten 1999 och avslutas vid halvårsskiftet.

Projektet genomförs inom ramen för Folkbildningsrådets avtal med KK-stiftelsen.

Bilagor:
- Följebrev.
- Projektinbjudan med mål etc.
- Blankett för ansökan, pdf-format.
- Blankett för ansökan, word-format.

Ansökan skickas till: it-projekt.fbr@folkbildning.net
eller, för dig som använder Folkbildningsnätet, direkt till konferensen: it-projekt-fbr
------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet, vilken dessutom är åtkomlig från rådets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB