Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildningsnätverk på distans
Publicerad: 2001-07-09

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
projektlistan.pdf 7Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-07-04

Information frÃ¥n Björn Garefelt tel. 0612-71 91 32     
------------------------------
Folkbildningsnätverk på distans
------------------------------

Fortsättning 2001-2002

Folkbildningsrådet har i samråd med KK-stiftelsen beslutat att förlänga och utvidga projektet Folkbildningsnätverk på distans, som 1999-2001 har haft 17 folkbildningsorganisationer som parter, 12 folkhögskolor och 5 studieförbundsenheter. Ett gemensamt utbud av kurser och cirklar har bjudits ut och genomförts. Parterna har dessutom svarat för lokal handledning av deltagare.

En inbjudan om deltagande i fortsättning av projektet under 2001 och 2002 sändes under april ut till samtliga folkhögskolor och studieförbund.

Syftet med projektets fortsättning är att vidareutveckla den modell för samverkan mellan olika folkbildningsparter där studerande på folkhögskola och i studieförbund erbjuds ett brett spektrum av kurser och cirklar utifrån det flexibla lärandets princip, där man kan studera vad man vill, varifrån och när man vill. Nätverket av deltagande folkbildningsorganisationer ska vidgas liksom antalet kurser/cirklar som erbjuds. Förutsättningarna för distansnätverket att efter projekttiden fungera som reguljär verksamhet utan externt projektstöd ska tydliggöras i projektet.

Beslut om vilka parter som inbjuds att delta i den nya omgången av Folkbildningsnätverk på distans har den 28 juni 2001 fattats av Folkbildningsrådet. Parterna erhåller bidrag till projektledning (10-15 %) och ersättning för resor till gemensamma överläggningar.

Totalt 32 organisationer, 19 folkhögskolor och 13 studieförbundsenheter, utgör parterna i den nya omgången av Folkbildningsnätverk på distans:

Organisation:
ABF Sigtuna     
ABF UmeÃ¥        
Axevalla fhsk   
Birka fhsk      
Folkuniversitet Malmö   
Gotlands läns fhsk      
Hola fhsk       
Karlskoga fhsk  
KFUK-KFUMs stfb 
Lunnevads fhsk  
LÃ¥ngbro fhsk    
Medborgarskolan Helsingborg     
Medborgarskolan Ängelholm       
Medlefors fhsk  
Nordvästra SkÃ¥nes fhsk  
Rinkeby fhsk    
Runö fhsk       
Sigtuna fhsk    
SISU Stockholm  
SKS     
Solviks fhsk    
Studiefrämjandet N:a Storstockholm      
Studiefrämjandet Uppsala län    
SV Burträsk     
SV Göteborg     
SV Uppsala      
Sverigefinska fhsk      
Tollare fhsk    
VästerÃ¥s fhsk   
Ã…sa fhsk        
Ölands fhsk     
Örebro fhsk     

Av bilagan framgår också vilka organisationer som är nya i projektet och vilka som även deltagit tidigare.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB