Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Centrum för vuxnas lärande
Publicerad: 2001-07-13
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-07-13
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------
Kompetenscentrum för vuxnas lärande
----------------------------------------------
Regeringen har  beslutat att ge Högskolan för lärarutbildning och
kommunikation i Jönköping i uppdrag att inrätta ett kompetenscentrum för
vuxnas lärande. För detta avsätts tre miljoner kronor per år under tre
Ã¥r.

Kompetenscentret ska ha ett övergripande nationellt ansvar och vara ett
nav för samverkan, innovation, kunskapsutveckling och kunskapsspridning
om vuxnas lärande.

- Detta är något som har varit efterlängtat och efterfrågat och därför
är det extra roligt att kunna inrätta det första kompetenscentret för
vuxna.  Centret kommer att spela en stor roll som länk mellan regioner,
näringsliv och utbildningsaktörer. Inte minst som stöd och inspiration
för både komvux och folkbildningen. Allt detta har stor betydelse för
främjandet av de vuxnas deltagande i det livslånga lärandet, säger
skolminister Ingegerd Wärnersson.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB