Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Vissa studiestödsfrågor
Publicerad: 2001-07-17
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-07-17
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------
Studiebidrag för äldre och vissa frågor
kring särskilt utbildningsbidrag
----------------------------------------------

Rätt till studiemedel i åldern 51 - 55 år

F√∂r vissa yrkesutbildningar (bristyrken) utg√•r studiemedel i form av studiebidrag ocks√• efter det √•r man fyllt 50 √•r och som l√§ngst f√∂r utbildning som genomg√•s  till och med kalender√•r man fyllt 55 √•r.

I CSNFS 2001:12 som utkom den 27 juni anges att de utbildningar som detta gäller för inom folkhögskolan är

- Alkohol- och drogbehandlarutbildning
- Behandlarutbildning
- Behandlingsassistentutbildning
- Socialpedagogisk utbildning
- Utbildning till personlig assistent.

Föreskrifter och allmänna råd om särskilt utbildningsbidrag

Av CSNFS 2001:11 från den 27 juni framgår bl.a. att särskilt utbildningsbidrag utgår för folkhögskolans orienteringskurser som omfattar mindre än 15 veckor och som har till syfte att rekrytera studieovana personer till fortsatta studier på grundskole- eller gymnasienivå

Förutom till orienteringskurser kan också som tidigare särskilt utbildningsbidrag utgå för längre kurser som har en sådan inriktning att
de för den studerande kan vara en del av en utbildningsgång som leder fram till kunskaper motsvarande en grundskoleutbildning eller en treårig gymnasieskoleutbildning.

Folkhögskolestudier som har ett sådant innehåll att de skulle ha berättigat till särskilt utbildningsbidrag om de hade genomförts inom ramen för kommunal vuxenutbildning berättigar också till särskilt utbildningsbidrag om de genomförs som en folkhögskoleutbildning.
Det sistnämnda gäller dock inte sådana yrkesinriktade folkhögskoleutbildningar som motsvarar en påbyggnadsutbildning inom kommunal vuxenutbildning.

Vidare anges i CSN-meddelandet att studier på grundskolenivå som inte leder fram till kunskaper motsvarande en grundskoleutbildning inte bör berättiga till särskilt utbildningsbidrag. Som exempel på detta nämns särskilda kurser för afatiker, psykiskt utvecklingsstörda, vuxna med läs- och skrivsvårigheter och svenska för invandrare.

Kursomfattning

Kurser som berättigar till särskilt utbildningsbidrag kan vidare anordnas på heltid respektive 90, 75, 50 eller 25 procent av heltid.

Se vidare de två angivna meddelandena från CSN som vi förutsätter sänts ut direkt till folkhögskolorna m.fl.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB