Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Analys av folkbildning om EMU
Publicerad: 2001-07-19
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-07-19
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------
Analys av folkbildningsinsatsen
om EMU
----------------------------------------------
Föreställningen började innan publiken anlänt

Under denna rubrik har Styrelsen för Psykologiskt försvar (med. nr 159)
presenterat den av forskarna Lars Palm och Anna Nilsson gjorda analysen av  de insatser som studief√∂rbund och folkh√∂gskolor gjort h√∂sten 1999 och v√•ren 2000 med st√∂d av de 20 mkr dom Delegationen f√∂r st√∂d till folkbildning om EMU f√∂rdelade v√•ren 1999.

Analysen bekräftar resultaten från Umeå universitets rapport 2001-02-26 - Folkbildning om EMU - en utvärdering - som vi tidigare informerat om.

Sammanfattningsvis konstaterar Palm och Nilsson i sin analys:

"Vårt bestämda intryck är att folkbildningsorganisationerna samvetsgrant genomfört - icke sällan i stark motvind - de aktiviteter som de sökt och fått medel för. Att resultaten inte alltid är i nivå med förväntningarna är inte att förvåna sig över med tanke på uppgiftens svårighetsgrad och det ogynnsamma utgångsläget.

I sina utåtriktade aktiviteter lyckades folkbildningsorganisationerna, när de var som mest framgångsrika, framkalla ett i varje fall momentant intresse för EMU hos allmänheten. Effekten stannade emellertid vid detta. Intresset gick sällan så djupt att från början ointresserade människor drogs in i mera kvalificerade aktiviteter som kurser eller studiecirklar.

Man lyckades, ej oväntat, bättre med att öka kunskaperna hos de redan intresserade och kunniga i de egna nätverken, dvs ideellt, fackligt och framför allt politiskt engagerade människor samt samhällsintresserade medborgare som redan var "kunder" hos studieförbunden. Det bör dock nämnas att folkbildningskampanjen i en utvärdering gjord av Umeå universitet fått kritik för den höga medelåldern på cirkeldeltagarna (Hult, Olofsson & Dahlgren 2001).

I vilken omfattning deltagarna i projekten i sin tur förde budskapet vidare i diskussioner och samtal med familj, vänner och arbetskamrater är självfallet omöjligt att fastslå. Under inga omständigheter kan denna spridningseffekt helt negligeras."

Rapporten kan beställas via
Styrelsen för Psykologiskt Försvar
Box 2195
103 15  Stockholm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB