Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


S-anslaget 2000 samt Utv. o försöksmedlen
Publicerad: 2001-02-28

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Regskriv utv o försök 2000.pdf 44Kb
S 2000 slutrapport.pdf 52Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-02-28
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------------------
Rapporter
Folkhögskolans S-anslag år 2000 samt
Utvecklings- och försöksmedlens fördelning år 2000
------------------------------------------------------
För kännedom bifogas de två rapporter som Folkbildningsrådet lämnat till regeringskansliet i dag (bilagor).

Den ena rapporten avser den verksamhet som genomförts med anslaget för folkhögskolans särskilda utbildningsinsats år 2000 (S-anslaget).

Den andra rapporten avser hur de 10 mkr till utvecklings- och försöksverksamhet med nya verksamhetsformer inom studieförbund och folkhögskolor har fördelats.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB