Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Nationella minoriteter
Publicerad: 2001-03-01

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Rapport Nat minor.pdf 27Kb
Regskriv Nat mino.pdf 36Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-03-01
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------
Nationella minoriteters deltagande i folkbildningen
---------------------------------------------
Folkbildningsrådet har haft i uppdrag att kartlägga i vilken mån folkbildningsinsatser görs för de nationella minoriteterna samt överväga i vilken mån ytterligare insatser behöver göras.

Rådets skrivelse med bilagd rapport inlämnades i går tillsammans med
BU 2002-2004, ÅR 2000 och övriga rapporter och skrivelser.

För kännedom översänder vi handlingen (bil.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB