Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Pedagogiska resurser
Publicerad: 2001-03-05
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-03-05
Information frÃ¥n Tore Persson tel. 08 - 412 48 19     
------------------------------------------------
Folkbildningsnätets Pedagogiska Resurser
------------------------------------------------
En helt ny databas med pedagogiska resurser har öppnats för folkbildningen, Folkbildningsnätets Pedaogiska Resurser. Databasen är tillgänglig på Internet och består av tre delar som är tillgängliga för alla besökare: Länkar, Projekt och Studiematerial. De olika resurserna finns samlade under ett antal ämnesområden och kommer att fyllas på efterhand.

Länkar är tips på webb-platser på Internet där man kan hitta värdefullt material. Projekt består framför allt av redovisningar av olika slags försöksprojekt som bedrivits inom folkhögskolor och studieförbund. Studiematerial består av fria studiematerial som är gjorda speciellt för folkhögskolor och/eller studieförbund.

De inom folkbildningen som är användare av Folkbildningsnätet har dessutom tillgång till tre särskilda resurser: Bildarkivet, med bland annat konstbilder, Mediearkivet, med ett stort antal tidningsartiklar i aktuella ämnen, samt Nationalencyklopedin på Internet. För att kunna komma åt dessa resurser ska man logga in med det användarnamn och det lösenord man har på Folkbildningsnätet.

(Folkbildningsnätet är ett digitalt nätverk för folkhögskolor och studieförbund, som idag har drygt 18.000 användare. Nätet används som plattform för kommunikation, samarbete, kontakter, diskussioner etc samt som ett pedagogiskt redskap för t.ex. kurser och studiecirklar som använder sig av distansmetodik.)

Resursdatabasen: www.folkbildning.net 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB