Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Kommun- och landstingsbidragens utvecklin
Publicerad: 2001-03-05

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Slutrapp-kommunalt.pdf 565Kb
Regskriv KoL bidrag.pdf 39Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-03-05
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------
Utvecklingen av kommunernas och landstingens bidrag till folkhögskolor
och studieförbund
---------------------------------------------
Folkbildningsrådet har haft i uppdrag att kartlägga utvecklingen av kommunernas bidrag till studieförbunden och landstingens bidrag till folkhögskolorna. Rådets skrivelse samt en rapport som redovisar resultaten från den enkätundersöknign som gjorts, lämnades till regeringskansliet den 1 mars.

Av rapporten framgår bla. att kommunernas bidrag till studieförbunden urholkats med ca 40% sedan år 1991. Landstingens stöd till folkhögskolorna har samtidigt i stort upprätthållits (-2%). Av enkäten framgår vidare att framför allt de kommunala bidragen men också landstingsbidragen fortsätter att utgöra en sjunkande andel av
studieförbundens och folkhögskolornas finansiering.

För kännedom översänder vi skrivelsen och rapporten (bil.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB