Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildning om EMU - en utvärdering
Publicerad: 2001-03-07
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR 2001-03-07
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------------
Folkbildning om EMU - en utvärdering

------------------------------------------------
Regeringen tillsatte en delegation våren 1999 med uppgift att fördela högst 20 mkr
till folkbildningsorganisationer för stöd till folkbildning om EMU. Verksamheten skulle i princip vara genomförd under andra halvåret 1999 men möjlighet fanns också att fortsätta och avsluta verksamheten våren 2000. Tio studieförbund erhöll sammanlagt ca 15, 6 mkr, 29 folkhögskolor erhöll sammanlagt drygt 3,4 mkr och ett länsbildningsförbund erhöll 150 000 kr.

Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet har förra året genomfört en utvärdering av verksamheten, dels hur delegationen skött sitt uppdrag utifrån den förordning som fanns och dels hur studieförbunden och folkhögskolorna genomfört projekten och vilken effekt det haft på deltagarna. Rapporten lämnades till statsrådsberedningen den 1 mars.

Även om folkbildningen får godkänt, om man ser till helheten av den verksamhet som genomförts, görs en del tankeväckande markeringar av utvärderarna som också gett anledning till en del kommentarer i media. Inte minst bör erfarenheterna från EMU-projektet beaktas vid eventuella framtida ”kampanjsatsningar med stöd av projektbidrag”.

Folkbildningsrådet har för kännedom sänt utvärderingsrapporten till samtliga studieförbund, folkhögskolor och länsbildningsförbund.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB