Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


FBRs kommentarer till Vuxnas lärande
Publicerad: 2001-03-18

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
FBR komm Vux lärande.pdf 50Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-03-07
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-------------------------------------
FBRs kommentarer till
propositionen Vuxnas lärande
-------------------------------------
FBR informerar har tidigare redovisat innehållet i regeringens proposition 2000/10:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen.

Rådet har i dag lämnat sina kommentarer till riksdagens partikanslier och en del enskilda riksdagsledamöter.

Bl.a. lämnas synpunkter/förslag betr.
- medlen för pedagogisk-metodisk utveckling
- medlen för ITiS
- skyldighet för kommunerna att använda sig av olika utbildningsanordnare
- den statliga utvärderingen av Folkbildningsrådet
- insatser för personer med funktionshinder
- de nya studiestödsformer som ersätter UBS år 2003
- den nationella styrningen i form av medel och särskilda anslag.

För kännedom översänder vi vår skrivelse (bil.).

Materialet kan fritt användas såväl inom folkbildnignsorganisationerna
som i kontakter med beslutsfattare.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB