Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Utbildningsradion (UR) kvar som eget bola
Publicerad: 2001-03-22
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-03-22
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-------------------------------------------
Radio och TV i allmänhetens tjänst
-------------------------------------------
Regeringens i dag lämnade proposition (2000/01:94) slår fast att de nuvarande tre public serviceföretagen (SR, SVT och UR får en nytt fyrårigt sändningstillstånd för perioden 2002 - 2005. Verksamheten finansieras även i fortsättningen via TV-avgiftsmedel.

UR
UR kvarstår därmed som ett eget bolag, men skall enligt propositionen i större utsträckning koncentrera sina insatser på utbildningsprogram. Samarbetet med SR och SVT bör utvecklas för att stärka det samlade folkbildande inslaget i programverksamheten.

Det skall liksom i dag finnas möjligheter för URs användare att framföra synpunkter och önskemål på URs verksamhet. Det gäller i särskilt hög grad olika instanser inom det svenska utbildningsväsendet. Det bör ankomma på UR att ansvara för att detta samarbete kan ske på ett nära och förtroendefullt sätt, med beaktande av URs oberoende ställning.

Propositionen i övrigt
Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio får tydligare riktlinjer för programverksamheten under de kommande fyra åren.
¬∑ √Ąven de ekonomiska f√∂ruts√§ttningarna f√∂rtydligas:
Programföretagen föreslås få 2 procent i årlig uppräkning. Plus 1 miljard kronor fördelat på fyra år.
· TV-tittarna får bl a ökad mångfald, mer kultur och fler textade program. Plus public service på Internet.

Höjd TV-avgift
TV-avgiften f√∂resl√•s h√∂jas med 6 kronor per m√•nad √•r 2002 och med ytterligare 6 kronor per m√•nad 2003. Den ber√§knade h√∂jningen √•r 2004 √§r 5 kr/m√•n. och 4 kr/m√•n. √•r 2005.  Reklam ska inte vara till√•ten.  Ett s√§rskilt distributionskonto inr√§ttas f√∂r kostnader f√∂r TV-distribution i samband med √∂verg√•ngen till digital s√§ndningsteknik.

Nya riktlinjer
55 procent av Sveriges Radios och Sveriges TV:s s√§ndningar ska  produceras utanf√∂r Stockholm med minst of√∂r√§ndrade resurser. Olika och sj√§lvst√§ndiga nyhetsredaktioner ska g√∂ra att allm√§nheten uppfattar m√•ngfalden i nyhetsurval och perspektiv.  Utl√§ggningar av produktioner p√• exempelvis produktionsbolag ska inte √∂ka vad g√§ller SVT, medan SR ska str√§va efter fler utl√§ggningar, samarbetsprojekt och medverkan av utomst√•ende.  F√∂retagens kulturansvar ska f√∂rdjupas. Samarbete med kulturinstitutioner och fria producenter ska √∂ka, liksom antalet teaterf√∂rest√§llningar och konserter.

Insatser f√∂r att g√∂ra programmen tillg√§ngliga f√∂r funktionshindrade ska √∂ka. Antalet textade program ska bli fler. Ett m√•l √§r ocks√• att uppl√§st textremsa ska kunna erbjudas under tillst√•ndsperioden. 10 miljoner kronor tillf√∂rs SVT f√∂r √•r 2002 f√∂r utvecklingsinsatser p√• omr√•det.  √Ąven insatserna f√∂r spr√•kliga och etniska minoriteter ska √∂ka.

Distribution
Minst 99,8 procent av befolkningen ska kunna ta emot sändningar via det analoga marknätet. De digitala TV-sändningarna byggs ut. I avvaktan på en utvärdering av den digitala radion ska Sveriges Radio minska kostnaderna för de digitala sändningarna i marknätet.

Redovisning
Programf√∂retagen ska varje √•r rapportera hur public service-uppdraget uppfyllts. Redovisningarna ska l√§mnas till regeringen och Granskningsn√§mnden f√∂r radio och TV. √Ąven frist√•ende bed√∂mare b√∂r ges m√∂jlighet att analysera och granska verksamheten.

Medel till företagen
√Ör 2002 f√∂resl√•s SVT, UR och SR tilldelas sammanlagt 6 265 miljoner kronor. Av reformmedlen ber√§knas SVT tillf√∂ras 76 miljoner kr i ‚ÄĚkvalitets-medel‚ÄĚ, 100 miljoner kr f√∂r digitala program och 27 miljoner kr f√∂r en ‚ÄĚf√∂rl√§ngning‚ÄĚ av programverksamheten p√• miljoner kr till Internet. UR ber√§knas tillf√∂ras 11 miljoner kr till Internet. SR ber√§knas tillf√∂ras 43 miljoner kr i kvalitetsmedel, 23 miljoner kr till digital programverk-samhet och 20 kvalitetsproduktion- och digital verksamhet.
Samtliga riksdagspartier står bakom riktlinjerna för programverk-samheten. Finansieringsförslagen stöds av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

Mer information
propositionen i sin helhet (100 sidor) kan hämtas på www.regeringen.se

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB