Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Studiebidrag till äldre studerande
Publicerad: 2001-03-22
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-03-22
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------
Studiebidrag till studerande mellan
51 och 55 år inom yrkesutbildningar
---------------------------------------------
Regeringen har beslutat att studiebidrag ska kunna lämnas till
studerande mellan 51 och 55 år för ett antal yrkesinriktade
utbildningar. De aktuella utbildningarna är utbildningar som leder till
ett yrke där det i dag råder brist på eller kan antas komma att råda
brist på utbildad arbetskraft.

Utbildningarna ska bedrivas vid ett universitet eller en högskola, som
kvalificerad yrkesutbildning, som påbyggnadsutbildning inom kommunal
vuxenutbildning eller vid folkhögskola.

Studiebidrag lämnas för utbildning som pågår på heltid under högst 120 veckor. Studiebidrag får lämnas längst till och med det kalenderår då den studerande fyller 55 år.

Studiebidrag får lämnas för utbildning
·        med olika inriktningar inom bygg- och anläggningsomrÃ¥det
·        med vÃ¥rdinriktning inom hälso-, sjukvÃ¥rd och sociala omrÃ¥det
·        med omsorgsinriktning inom hälso-, sjukvÃ¥rd och sociala omrÃ¥det
·        med inriktning svetsning, styr- och reglerteknik och VVS-teknik
        inom tillverknings- och underhÃ¥llsomrÃ¥det
·        med inriktning logistik och fordonsförare inom transportomrÃ¥det
·        med inriktning lärararbete pÃ¥ gymnasie- och grundskolenivÃ¥

CSN ska meddela närmare föreskrifter om vilka utbildningar som ska anses
höra till de nämnda områdena och inriktningarna.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB