Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Individuellt kompetenssparande
Publicerad: 2001-04-07

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Dephandling IKS.pdf 43Kb
PM IKS.pdf 40Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-04-07
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------
Förslag om
Individuellt kompetenssparande (IKS)
----------------------------------------------
Folkbildningsrådet har deltagait i en hearing kring IKS på Näringsdepar-
tementet den 3 april.

Innan dess har samtal förts i medlemssamråd m.m. kring de folkbildnings-
specifika frågor som finns kring utredningsförslagen. FBRs kansli kommer att
ha ytterligare kontakter med rådets medlemmar kring de förslag som kan behöva
utformas kring framför allt det föreslagna IKS-registret.

För kännedom bifogas den promemoria som upprättas kring IKS-förslagen samt
den skrivelse som lämnats till Näringsdepartementet efter hearingen (bilagor).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB