Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Yttrande om Bredbandsutredningen
Publicerad: 2001-04-09

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Bredbands-remiss.pdf 40Kb

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR 2001-04-09
Information frÃ¥n Tore Persson tel. 08 - 412 48 19     
------------------------------
Yttrande om Bredbandsutredningens slutbetänkande
------------------------------

Folkbildningsrådet har yttrat sig över Bredbandsutredningens slutbetänkande "IT - infrastruktur för stad och land” (SOU 2000:111) och sammanfattar yttrandet så här:

"Samhället måste ta ansvar för att hela landet får likvärdig tillgång till IT-infrastruktur av hög kapacitet

En förutsättning för att utvidgningen av det flexibla lärandet med IT-stöd ska nå ut i hela landet är att medborgare oavsett bostadsort har tillgång till bredbandsanslutning med god kapacitet

Det är av stor  vikt  att folkhögskolor, studieförbundsavdelningar, bibliotek och andra vuxenstudiemiljöer ansluts till högkapacitetsnät

Satsningen på kompetensutveckling ifråga om bredband bör kompletteras och ges en bredare ämnesinriktning"

(se bilagan)

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet, vilken dessutom är åtkomlig från rådets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB