Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


"Mångfaldens tillväxtpotential"
Publicerad: 2001-04-17
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-04-17
Information frÃ¥n Britten MÃ¥nsson-Wallin tel. 08 - 412 48 05    
------------------------------
"Mångfaldens tillväxtpotential"
------------------------------
EU-kommissionen har beslutat att stödja och bidra till finansiering av konferensen

L O C A L   E M P L O Y M E N T   P R A C T I C E S

med temat  MÃ…NGFALDENS TILLVÄXTPOTENTIAL

i Malmö den 30 maj – 1 juni 2001.

För konferensdeltagarna innebär det att:

·       konferensen är kostnadsfri
·       anmälningstiden har förlängts till den 30 april 2001
·       konferensanmälan sker pÃ¥ konferensens hemsida  www.lep2001.com
·       deltagarna stÃ¥r själva för hotell- och reskostnader
·       hotellbokning kan göras pÃ¥ hemsidan www.lep2001.com
·       nyheter om konferensprogrammet, medverkande m.m. kommer kontinuerligt
att publiceras på hemsidan: www.lep2001.com

Konferensen arrangeras av Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet,
Malmö stad, Helsingborgs stad, Landskrona kommun, Kommunförbundet Skåne
samt Region Skåne.

Konferensen arrangeras i samarbete med EU-kommissionen (DG Employment),
CEMR (de europeiska kommunförbundens samorganisation) och Regionkommittén.
Konferensen stöds vidare av AMS, integrationsverket, Vinnova och
Föreningssparbanken
------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet, vilken dessutom är åtkomlig från rådets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB