Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Kulturutskottsbetänkandet 2000/01:KrU7
Publicerad: 2001-04-17

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
KrU7 2000 -2001.pdf 42Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-04-17
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-------------------------------------------
Kulturutskottsbetänkandet
2000/01:KrU7  Folkbildning
-------------------------------------------
I betänkandet behandlas motioner från allmänna motionstiden åren 1999 och 2000.
Yrkanden som rör de av Folkbildningsrådet fastställda och tillämpade systemen för fördelning av statsbidrag till folkhögskolor och till studieförbund behandlas. Vidare behandlas frågor om kommunernas och landstingens ansvar för och bidrag till folkbildningen. Frågor om teckenspråksutbildning samt utbildningar till teckenspråkstolk och till teckenspråkslärare förlagd till folkhögskolor och studieförbund behandlas också. Ett motionsyrkande om folkhögskolor för landets minoriteter behandlas likaså. Slutligen behandlas motioner som rör kulturaktiviteter i folkbildningens regi samt folkbildningssatsningar om demokrati respektive om det europeiska fredsarbetet.

Samtliga motionsyrkanden avstyrks av utskottet.
Sju reservationer och ett särskilt yttrande finns i betänkandet.

För kännedom bifogas betänkandet i sin helhet (bilaga).
----------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB