Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Den ekonomiska vårpropositionen
Publicerad: 2001-04-17
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-04-17
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-------------------------------------------
Regeringens ekonomiska
vårproposition för åren 2002-2004
-------------------------------------------
Regeringens ekonomiska proposition för åren 2002-2004 (samt tilläggsbudget för år 2001) har
i dag lämnats till riksdagen.

För utgiftsområdet 17, dit folkbildningen hör, finns bara angivet en totalsumma för alla där ingående anslagsposter. Folkbildningen tas inte upp vilket innebär att några nya reformmedel ej föreslås, för i vart fall år 2002, som förstärker det all männa folkbildningsanslaget.

Vad gäller Kunskapslyftet och folkhögskolans platser inom det särskilda anslaget finns inte heller några krontal angivna. Som bekant har dock regeringen i den tidigare lämnade vuxenutbildnings-
propositionen angivit att de extra platserna minskar under åren 2002-2003 ned till ca 7 000 platser. Därmed finns skäl att räkna med att för år 2002 anslås medel för ca 8 500 platser.

I samband med höstens budgetproposition kommer uppgifterna om de olika anslagens storlek
år 2002. Vi bedömer dock redan nu att pris- och lönekoefficienten (anslagsuppräkningen) hamnar på ca 1,9%.

I övrigt kan nämnas, för i första hand folkhögskolans del, att studiebidraget för studerande mellan 16-20 år skall berä'knas för 10 månader fr.o.m. januari 2003.
-----------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB