Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Ny cirkeldeltagarundersökning
Publicerad: 2001-01-08
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-01-07

Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------
Ny cirkeldeltagarundersökning
------------------------------

√Ąr deltagarna i studiecirklar unga eller gamla? Vilken utbildning har de, √§r det fr√§mst v√§lutbildade som g√•r p√• cirklar eller √§r det, som vi ibland talar om, dem med den kortaste utbildningen? Det √§r n√•gra av de fr√•gor som Folkbildningsr√•det och studief√∂rbunden nu tillsammans f√∂rs√∂ker f√• svar p√•. Det ske i en stor deltagarunders√∂kning som genomf√∂rs under v√•ren √•r 2001..

Tidigare har genomf√∂rts tv√• deltagarunders√∂kningar, den senaste f√∂r fem √•r sedan. Resultatet fr√•n den finns redovisat i rapporten ‚ÄĚVilka deltar i studiecirklar II‚ÄĚ av Alvar Svensson.  Den nya  unders√∂kningen har ut√∂kats och uppl√§ggningen har f√∂r√§ndrats en del.

Undersökningen omfattar deltagare i studiecirklar under år 2000. När slutrapporteringen för året är klar i slutet av januari görs ett slumpvis urval av 13 200 cirklar, 1200 från varje förbund. Från var och en av dess väljs slumpvis en deltagare. De valda kommer att i mars 2001 få en enkät med ett trettiotal frågor. Där ingår frågor om ålder, utbildning, sysselsättning och deltagande i annan utbildning. I ett avsnitt ställs frågor om studiecirkeln. Där får deltagarna bland annat ta ställning till påståenden om den cirkel de deltagit i. Eftersom flertalet av studieförbunden har nära relationer till olika folkrörelser är det naturligt att också belysa deltagarnas engagemang i föreningslivet. En del av förbunden lägger till några egna förbundsspecifika frågor enkäten.

Undersökningen genomförs i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB). SCB har medverkat i planeringen och svarar för insamling och registrering av svaren. Utsändandet av enkäten sköts av respektive studieförbund. För att kunna skicka ut enkäten krävs att avdelningarna tar fram adresser till de valda deltagarna. Studieförbunden kommer sedan att distribuera enkäten från förbundskansliet eller i en del fall distrikten. I början av februari kommer avdelningarna i alla förbund att få veta vilka cirklar som valts och lämna in uppgifter om dessa till respektive förbund. Enkäten kommer sedan att distribueras i början av mars.

De svarandes integritet skyddas effektiv genom att studieförbunden står för utskicket och alla svar går direkt till SCB. Uppgifter om vilka som fått enkäten och deras svar finns därmed på olika ställen. SCB, som registrerar svaren har inga uppgifter om vilka som fått enkäten. Svaren kommer sedan att redovisas i tabeller som anger antal och procent som gett respektive svar.

För arbetet med undersökningen har Folkbildningsrådet engagerat
Alvar Svensson som också medverkade i 1996 års undersökning. När datainsamlingen avslutas i maj kommer han att svara för analys av materialet och skriva en rapport.

För frågor om undersökningen går det bra att kontakta Alvar Svensson via telefon 08-500 315 87 eller e-post svenssson.alvar@telia.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB