Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Projektmedel att söka från Distum
Publicerad: 2001-01-09
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-01-09
Information frÃ¥n tore Persson tel. 08 - 412 48 19     tore.persson@folkbildning.se
-----------------------------
Projektmedel att söka från Distum
- inbjudan till idéskiss
-----------------------------

Distum (Distansutbildningsmyndigheten) inbjuder folkbildningsorganisationerna att inkomma med en idéskiss till ansökan om medel för utvecklingsprojekt inom området "Lärprocesser inom IKT-stödd folkbildning på distans".

Projekten ska belysa lärprocesser i IKT-stödd folkbildning. För att detta ska bli möjligt bör även den lärprocess som ske med trditionellaa metoder, utan IKT, tydliggöras.

Målet för projekten ska vara att identifiera byggstenar i den vuxnes lärprocess, definiera hinder och förstärkningseffekter kopplade till dessa byggstenar, samt relatera resultaten till IKT-stödd distansverksamhet inom folkbildningen.

Idéskisserna skickas senast 22 januari 2001 digitalt till Distum.

På Distums webb-plats finns mer information, inklusive ansökningsformulär: www.distum.se

----------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.se
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB