Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Projektbidrag för demokratiutveckling
Publicerad: 2001-01-16
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-01-16
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------
Projektbidrag våren 2001
för demokratiprojekt
--------------------------------

Sök bidrag för projekt våren 2001

Nu kan projektbidrag sökas för insatser inom ramen för ett nationellt utvecklingsarbete för folkstyrelsen, enligt förordning (SFS 2000:648). Bidrag kan ges till projekt av folkbildningskaraktär som har god spridning och som syftar till att stimulera deltagandet i den demokratiska processen.

Aktörer som kan söka bidrag är svenska ideella organisationer, stiftelser, kommuner, kommunalförbund, länsstyrelser, landsting och regionförbund samt folkbildningsorganisationer och liknande sammanslutningar. Minst 30 procent av projektkostnaden skall bäras av organisationen eller stiftelsen själv. Projektbidrag fördelas två gånger per år.

Projekten kan vara inriktade mot utveckling av den lokala demokratin eller mot skola och demokrati. Bidrag ges i första hand till projekt som kan förväntas engagera de grupper som i mindre utsträckning är delaktiga i samhällsutvecklingen än andra grupper. Projekten skall genomföras mellan år 2000 och 2002. Beslut om bidrag förenas med krav på redovisning av hur projektet genomförts.

Ansökan om projektbidrag skall ha inkommit till Justitiedepartementet eller vara poststämplad senast den 15 mars 2001. Kuvertet skall vara märkt "Demokratiprojekt".

Nästa ansökningstillfälle utannonseras hösten år 2001.

Ansökningsblanketter, förordning och broschyren " Tips inför ansökan" kan hämtas via hemsidan http://www.sb.gov.se
eller beställas från Justitiedepartementet.

Adress:
Justitiedepartementet
Demokratienheten
103 33 Stockholm
Tel: 08- 405 40 46, 405 40 44
Fax: 08- 405 43 23
        
Ladda ner ansöknings-
handlingarna

Föreskrifter

Tips inför ansökan
Ladda ner PDF-fil       
--------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB