Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Nytt i Folkhögskole - Hjälpredan
Publicerad: 2001-01-25

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Flik 6 krit först.bidrag.pdf 15Kb
Flik 3 nya regler o def.pdf 18Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-01-24
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------
Nytt i Folkhögskole -
Hjälpredan
--------------------------------
Folkhögskole-Hjälpredan Ã¥terfinns numera pÃ¥ Folkbildningsnätet i mappen FBR info. Den kan ocksÃ¥ nÃ¥s via FBR:s hemsida www.folkbildning.se genom att man där klickar pÃ¥ Folkhögskolor ett par gÃ¥nger.

Vi bifogar i detta meddelande två dokument i Hjälpredan. Ett som är nytt respektive ett omarbetat.

Flik 3  Regler och definitioner
har har till vissa delar omarbetats och förtydligats. En ny lägsta åldersgräns på 13 år har införts för bl.a. folkhögskolans korta kurser. Vidare har andelen statsbidragsgrundande deltagare från länder utanför EES-området maximerats till 5%. Förtydliganden har vidare gjorts beträffande studiernas omfattning vid heltid samt angående avgifter vid samverkanskurser.

Flik 6  Kriterier för förstärkningsbidrag
är ett nytt dokument som anger grunderna för statsbidragen till ökade insatser för funktionshindrade och invandrare.

Båda dokumenten har fastställts av Folkbildningsrådets styrelse.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
Informationen finns också tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB