Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Studiestöd för folkhögskolestudier
Publicerad: 2001-01-25
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-01-23
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------
Studiestöd för
folkhögskolestudier
--------------------------------
I de nya studiemedel som inf√∂rs fr√•n 1 juli 2001 kommer som bekant att finnas tv√• bidragsniv√•er. F√∂r det h√∂gre studiebidraget (82% i bidrag) f√•r CSN disponera  drygt 734 miljoner f√∂r studerande som saknar slutbetyg fr√•n grundskolan eller tre√•rig gymnasieutbildning. Inom denna grupp utg√•r bidrag f√∂r folkh√∂gskolestuderande med maximalt till 10% av de disponibla medlen (73,4 miljoner).

Tidigare har angivits att det högre studiebidraget får utgå endast till studerande vid allmän kurs. Enligt vad utbildningsdepartementet uppger kommer det i stället att kunna utgå vid samtliga folkhögskolekurser på grundskole- och gymnaisenivå på samma sätt som tidigare gällt för SVUX/SVUXA.

Dessutom får CSN disponera 81,5 miljoner till studiebidrag för repetition eller komplettering på grundskole- och gymnaisenivå. Inom denna post finns ingen speciell kvotering för folkhögskolestuderande.

Eftersom det högre studiebidraget är begränsat är det bra om skolorna medverkar till att kursdeltagarna på folkhögskolorna lämnar in sina ansöknignar till CSN så tidigt som möjligt. Endast studerande som är 25 år eller mer kan få det högre bidraget.

Ett stor antal folkhögskolor har ansökt om att få sina yrkesinriktade kurser klassificerade som eftergymnasiala i studiestödshänseende. Departementet har ännu ej färdigbehandlat dessa ansökningar men uppger att man nu prioriterar frågan. Det är studiestödsenheten vid utbildningsdepartementet som bereder ärendet.

Folkbildningsrådet har fått en del frågor angående möjligheten att omvandla det nuvarande juluppehållet till studier för deltagarna så att de kan uppbära studiestöd. SVUX och SVUXA har utbetalts under juluppehållet medan det nya studiestödet endast utgår under kurstid.

En folkh√∂gskola har full frihet att l√§gga ut kurstiderna s√• att de ocks√• innefattar  exempelvis tiden mellan jul och ny√•r. Men d√• m√•ste sj√§lvfallet kursen p√•g√• och vid eventuella distansstudier skall undervisning/handledning ske p√• vanligt s√§tt. Alternativt kan skolan utnyttja de lovdagar som ing√•r i ett l√§s√•r (se ber√§kning av kurstid i Regler och definitioner i Folkh√∂gskole-Hj√§lpredan). Rapporteringen till Folkbildningsr√•det och CSN m√•ste √∂verensst√§mma. Det √§r ocks√• s√• att om man f√∂rl√§nger kurstiden f√∂rbrukas d√§rmed fler av det begr√§nsade antalet studiest√∂dsveckor som den enskilde totalt f√∂rfogar √∂ver.

För mer information om det nya studiessystemet hänvisar vi till www.CSN.se
--------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
Informationen finns också tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se


Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB