Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Europeiska språkåret 2001
Publicerad: 2001-01-25
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2001-01-22
Information från Ingrid Brundin
tel. 08 - 412 48 14  e-post  ingrid.brundin@folkbildning.se

------------------------------------
Europeiska året för språk 2001


2001 är av EU och Europarådet utsett till att vara det Europeiska året för
språk. Syftet är att öka den språkliga mångfalden i Europa, främja
flerspråkighet och uppmuntra till livslångt lärande av språk. Alla
EU-länder deltar med en rad olika aktiviteter och engagemang, både
internationellt och nationellt. Arbetet i Sverige leds av en
nationalkommitté som har regeringens uppdrag att samordna språkåret i
Sverige. All information om språkåret och vilka aktiviteter som pågår runt
om i landet finns p√•  www.sprakaret.gov.se 

√Ėppningskonferens i Lund
Den officiella √∂ppningskonferensen f√∂r Spr√•k√•ret √§ger rum den 19‚Äď20
februari i Lund där bl a skolminister Ingegerd Wärnersson kommer att
invigningstala. Ett antal seminarier kommer också att hållas varav ett
kommer att ha ‚ÄĚlife long learning‚ÄĚ som tema. Folkuniversitetet kommer att
hålla i ett av seminarierna.

Allm√§nheten kommer att bjudas in till Folkets Hus i Lund (17‚Äď18
februari) för att på olika sätt pröva på språk, testa sina språkkunskaper,
delta i workshops mm.

Ny projektansökningsomgång
Möjlighet finns att söka bidrag för språkprojekt som anordnas under året.
En första ansökningsomgång har redan genomförts. Av 43 beviljade projekt
har Sverige f√•tt tre ‚Äď tv√• gick till Folkuniversitet, som samordnar
studieförbunden i ett gemensamt projekt med namnet
‚ÄĚspr√•k-kultur-demokrati‚ÄĚ, och ett till Stockholms universitet. N√§sta
ansökningsomgång har deadline den 15 februari. Ansökningar skall ställas
till Internationella Programkontoret. Det material som behövs för att söka
finns p√• Programkontorets hemsida www.eupro.se Ans√∂kningar som inneh√•ller
samarbete med en eller flera partners i andra länder är särskilt välkomna.

Språkkampen
Alla landets kommuner har blivit inbjudna att delta i en tävling med
namnet Språkkampen. Tävlingen går ut på att engagera och aktivera så många
av kommunens invånare som möjligt genom att samordna och arrangera
språkaktiviteter inom så många områden, för så många invånare som möjligt.
Deltagare i och arrangörer av Språkkampsaktiviteter kan vara förskola,
fritidsverksamhet, skola, högskola, vuxenutbildning, studieförbund,
folkhögskolor, bibliotek, näringsliv, ideella föreningar, idrottsföreningar etc.

Målet är att göra Språkåret till en festival byggd på gemenskap i
kommunen. I januari 2002 kommer ‚ÄĚB√§sta Spr√•kkommun 2001‚ÄĚ att koras och ett
pris delas ut på en gala i Stockholm. Kommunerna ska anmäla sitt
deltagande i tävlingen senast den 10 februari genom att utse en
projektgrupp och en kontaktperson för språkaktiviteterna. Tävlingen kommer
att kunna f√∂ljas p√• www.sprakaret.gov.se och de t√§vlande kommunerna f√•r
behörighet till en egen sida på webbplatsen där man kan presentera de
aktiviteter som genomförs.

-------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
Informationen finns också tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB