Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Studieförbunds - Hjälpredan
Publicerad: 2001-01-31
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-01-31
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------
Studieförbunds - Hjälpredan
------------------------------------
PÃ¥ Folkbildningsnätet under - Studieförbund  -finns numera
- Studieförbunds - Hjälpredan - som en virtuell pärm med grundläggande information om statliga förordningar, regler och definitioner, bidragsfrågor med mera. Här kan man ta del av och hämta aktuella dokument till stöd för arbetet inom studieförbundsområdet.

Folkbildningsrådets kansli kommer kontinuerligt att uppdatera pärmen.

FrÃ¥gor kring innehÃ¥llet besvaras av  studieförbundssekreterare
Anna-Carin Bylund, per telefon 08  412 48 03 eller
-------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
Informationen finns också tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB