Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Statsbidrag till studerandeorganisationer
Publicerad: 2001-02-21

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Studerandedemokratibidrag.pdf 8Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-02-21
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------
Fördelning av statsbidrag till studerandeorganisationer
------------------------------------------

FolkbildningsrÃ¥dets styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 8 februari  
- att fördela 100 000 kr som organisationsstöd till Sveriges folkhögskolestuderandes förbund för år 2001
- att avsätta 100 000 kr till aktivitetsstöd till insatser för att stimulera studerandedemokratin  
 
Folkbildningsrådet inbjuder nu studerandeorganisationer inom folkhögskolan att söka bidrag till aktiviteter som syftar till att stimulera studerandeinflytandet och det demokratiska arbetet i folkhögskolorna. Bidraget kan sökas av såväl av central som lokal studerandeorganisation. Ansökan om bidrag skall avse aktiviteter under år 2001 och sökas senast den 20 mars.

Inbjudan att söka aktivitetsbidrag bifogas (bilaga).

Bakgrund

FolkbildningsrÃ¥det har fr.o.m. Ã¥r 2001 fÃ¥tt i  uppdrag att fördela ett nytt anslag som avser bidrag för att stimulera studerandeinflytandet och det demokratiska arbetet i folkhögskolorna (anslagsposten 5).
Anslaget utgör 200.000 kr för år 2001.

Av regleringsbrevet framgår att Folkbildningsrådet har att fördela medlen till studerandeorganisationer inom folkhögskolan för att stimulera studerandeinflytandet och det demokratiska arbetet i folkhögskolorna.

Anslaget har tidigare hanterats av Skolverket och under det senaste året av utbildningsdepartementet och utgått i form av ett direkt organisationsstöd till Sveriges folkhögskolestuderandes förbund (SFEF).

Folkbildningsrådets kansli har sammanträffat med representanter för SFEFs styrelse. Vidare har kansliet tagit del av organisationens stadgar, verksamhetsberättelse och annan dokumentation. SFEF har ett i förhållande till antalet folkhögskolestuderande lågt medlemsantal men är den enda studerandeorganisationen på riksplanet för studerande inom folkhögskolan. Verksamheten utgörs huvudsakligen av informations - och kursverksamhet.

För ytterligare upplysningar
kontakta Paul Norén, tel. 08 - 412 48 24
eller e-post paul.noren@folkbildning.se  eller
Signild HÃ¥kansson, tel. 08 - 412 48 04 eller

---------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB