Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Propositionen om vuxnas lärande
Publicerad: 2001-02-28

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Pressmeddelande 28 febr.pdf 8Kb
u01_003.pdf 61Kb
Info prop.pdf 53Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2001-02-28
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------
Propositionen om vuxnas lärande
prop. 2000/01:72
------------------------------------------
Regeringen har i dag lämnat sin proposition om vuxnas lärande.

Regeringen följer inte Kunskapslyftskommitténs förslag om en ny vuxenutbildningslag eller lagstiftning om kommunernas skyldighet att ge utbildning för alla vuxna på också gymnasienivå. Däremot läggs det ett förslag om mål och strategier för vuxnas lärande.

Ett "Kunskapslyft nr 2" genomförs under åren 2003 - 2005 där öronmärkta statsbidragsresurser utgår till kommunerna för 47 000 platser och för
folkhögskolorna med 7 000 platser (via anslag till FBR). Fr.o.m. år 2006 läggs medlen in i kommunernas allmänna statsbidrag respektive folkbildningens allmänna anslag.

Ett nytt studiemedel med två bidragsnivåer (7 200 kr/månad respektive
8 800 kr/månad) införs som ersätter nuvarande UBS. Medlen gäller för den som fyllt 25 år och är arbetslös eller riskerar arbetslöshet eller har funktionshinder och som studerar på grundskole- eller gymnasienivå.
Stödet - som är ett renodlat bidrag - kan utgå för högst 50 veckor.

Bland de för folkbildningens del viktigaste nyheterna i övrigt är
- en ny statlig utvärdering av folkbildningen skall tillsättas
- folkhögskolornas lärare får del av ITiS-medlen för kompetensutveckling.

För kännedom bifogas
- en FBR-informerar sammanställning av propositionen
- utbildningsdepartementets faktablad
- utbildnignsdepartementets pressmeddelande.

Propositionen i sin helhet kan hämtas via Internet på
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB