Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Vänort 2001
Publicerad: 2000-01-18
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-01-18
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Vänort 2001

Under Sveriges ordförandeskap i EU inbjuds kommuner, landsting och regioner att ansöka om medverkan i vänortsprojekt i 27 orter i Sverige, Vänort 2001.

Avsikten är att 27 svenska orter ska samarbeta med var sin ort i ett kandidatland eller EU-land så att det bildas ett vänortspar med varje kandidatland och EU-land.

Information och ansökningshandlingar har skickats till samtliga kommuner, landsting och länsstyrelser. Kommunen ska stå för ansökan.

I informationen från Regeringskansliet framgår att kommunerna antingen kan utveckla ett befintligt vänortssamarbete eller starta nya projekt där huvudaktörerna inte nödvändigtvis behöver vara en kommun , utan också kan vara en organisation, en förening en institution eller ett samverkansprojekt med flera aktörer. Kommunen har en samordnande roll för att Vänort 2001 ska engagera och spegla svenskt samhällsliv i folkrörelser, kultur, idrott, näringsliv och på utbildningsområdet.

Intresserade kommuner ska lämna en preliminär intresseanmälan senast
den 20 januari 2000 till Utrikesdepartementet och fullständig ansökan ska lämnas senast den 10 mars 2000.

Studieförbund och folkhögskolor som är intresserade av att delta i ett vänortssamarbete bör snarast möjligt kontakta sin/a kommun/er och anmäla sitt intresse och påverka kommunen till att söka medel för ett eller flera projekt.

Själva skrivelsen som kom oss tillhanda först i dag. Därför har vi ej kunnat gå ut med information tidigare.

Med tanke på detta sänder vi skrivelsen i sin helhet som gruppfax!

Britten MÃ¥nsson-Wallin
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB