Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsrevisorerna och Färnebofrågan
Publicerad: 2000-01-19
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-01-20
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Riksdagsrevisorernas behandling av Färnebofrågan

Som vi tidigare informerat om anmälde i november månad 1999 riksdagsledamoten tillika vice ordförande för riksdagsrevisorerna Anders G Hökmark (m) Folkbildningsrådets statsbidragsutbetalningar till Färnebo folkhögskola för granskning av riksdagens revisorer.

Rådet har sedan dess haft ett antal kontakter med och lämnat material till revisorernas kansli.

Enligt dagen telefonbesked har riksdagsrevisorernas arbetsutskott i går fattat ett beslut som innebär att, med beaktande av den information och det material man erhållit från rådet samt de åtgärder som Folkbildningsrådets styrelse själv beslutat om, så utreder
riksdagsrevisorerna inte frågan ytterligare. Därmed är också ärendet avslutat för riks-
dagsrevisorernas del.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB