Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Ny chef på utbildningsdepartementets vuxe
Publicerad: 2000-02-04
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-02-04
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Ny chef för utbildningsdepartements vuxenutbildningsavdelning

Anders  Franzén har utsetts till departementsrÃ¥d och chef för utbildningsdepartementets avdelning för vuxenutbildning. Han ersätter Johnny Nilsson som blivit sekreterare i utredningen om indiviuell kompetensutveckling.

Franzen var under senare delan av 1980-talet skolråd och chef för
SÖ:s vuxenutbildningsavdelning där också folkbildningsenheten ingick.
Under 1990-talet har han varit sekreterare i flera statliga utredningar inom utbildningsområdet samt kansliansvaig för delegationen för kunskapslyftet (under utbildningsdepartementstiden) samt senast inom ITIS (lärarfortbildning i IT för skolväsendets del).

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB