Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Anmälningsavgifter
Publicerad: 2000-02-04
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-02-04
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Anmälningsavgifter

Med tanke på att frågan om skälig anmälningsavgift vid ansökan till folkhögskolekurs eller anmälan till studiecirkel nu och då diskuteras kan det vara av intresse att ta del av hur Skolverket sett på samma fråga vad gäller de fristående skolorna.

I ett nyhetsbrev från Skolverket sägs följande:

På senare tid har Skolverket noterat en ökning av antalet fristående skolor som tar ut avgift av dem som söker som elever till skolan.

Dessa avgifter har varierande namn, t ex anmälningsavgift, ansökningsavgift eller köavgift. En sådan avgift kan stå i strid med öppenhetskravet för de fristående skolorna enligt 9 kap 2 § skollagen. Samtidigt noterar Skolverket att de fristående skolorna, till skillnad från skolor inom det offentliga skolväsendet, kan ha särskilda kostnader för administration av ansökningar till skolan. Det kan motivera avgifter för att helt eller delvis täcka dessa kostnader.

Skälig engångsavgift
Skolverket bedömer att en engångsavgift som inte överstiger 150 kronor per ansökan kan vara skäligt med hänsyn till öppenhetskravet. Skolverket förutsätter att de skolor som nu tar ut anmälningsavgifter som överstiger 150 kronor ändrar detta från och med höstterminen år 2000.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB