Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Moms på hyrda lokaler
Publicerad: 2000-02-04
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-02-04
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Moms på hyrda lokaler

Folkbildnignsförbundet har i en skrivelse till statsrådet Lars-Erik Lövdén
pekat på den problematik som uppstår för allmännyttiga ideella föreningar om regeringen följer förslagen i betänkandet
SOU 1999:47 Mervärdesskatt - Frivillig skattskyldighet.

Om moms läggs på exempelvis de av studieförbunden hyrda lokalerna blir effekterna av en sådan 25-procentig höjning av hyreskostnaderna att studieförbundsavdelningarnas samlade merkostnader kan uppskattas till 75 - 100 miljoner kr per år. Med tanke på att förbunden redan drabbats av stora nedskärningar av de offentliga anslagen - inte minst de kommunala - får detta till följd höjda deltagaravgifter som ytterst sett drabbar de för folkbildningen prioriterade grupperna.

Motsvarande kostnadseffekter uppstår också för andra ideella föreningar som ej kan lyfta av momsen.

Folkbildningsförbundet uppmanar statsrådet att ej förverkliga utredningsförslaget vad gäller möjligheten för en fastighetsvärd att debitera moms för uthyrning av lokaler till ideella föreningar.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB