Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Svar på riksdagsfrågor
Publicerad: 2000-02-04
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-02-04
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Svar på riksdagsfrågor

Folkbildning om samerna

Riksdagsledamoten Ewa Larsson (mp) hade frÃ¥gat statsministern om han avser att verka för att en nationell folkbildning genomförs för att öka kunskapen om svenska samer, deras kultur och  svenska nybyggares historia och kultur.

Jordbruksminister Margareta Winberg - som också är sameminister -refererade i sitt svar den 21 januari till Sven Heurgrens betänkande Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige. Frågan om en nationell informationskampanj om samerna som folk och dess kultur behandlades där. Ministern markerade att hon inte är någon vän av kampanjer men däremot att hon anser att folkbildning i frågorna är en bra metod. Om den läggs upp på ett sätt att den får genomslag i hela Sverige och samtidigt inbjuder till dialog.

Winberg framhöll vidare att hon har för avsikt att initiera en sådan typ av informationssatsning och att frågan vad gäller dess planering och finansiering f.n. bereds i departementet.

Interpellation om dramapedagoger

Riksdagsledamot Birgitta Sellén (c) hade frågat skolminister Ingegerd Wärnersson om hon var beredd att vidta åtgärder för att stärka dramaundervisningen i skolan och för att utbilda fler dramapedagoger.

I sitt svar den 25 januari markerade ministern sin positiva syn på dramaundervisning i skolan. När det gäller utbildnignsfrågan hänvisade hon till de två folkhögskolor (Ljungskile och Västerberg) som erbjuder utbildning till dramapedagoger på högskolenivå.

Vidare nämnde Ingegerd Wärnersson att Ljungskile och Västerbergs folkhögskolor lämnat in ansökningar i november månad 1999 om högskoleexamenstillstånd för dramapedagogutbildningen. Frågan bereds f.n. av departementet och innan beslut fattas skall också Högskoleverket yttra sig.

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB