Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Ny riksdagsfråga om Färnebo
Publicerad: 2000-02-12
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-02-04
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-02-04
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
NY riksdagsfråga om Folkbildnings- rådets beslut betr.
Färnebo folkhögskola

Intresset för Folkbildningsrådets beslut om miljökursen vid Färnebo folkhögskola har ytterligare fått sitt uttryck i riksdagen via en fråga
1999/2000:464 av Owe Hellberg (v) till kulturminister Marita Ulvskog om Folkbildningsrådet

"Efter två reportage i TV:s Aktuellt och ett uttalande från skolministern i samband med riksdagens frågestund, har Färnebo Folkhögskolas miljökurs Vägmotstånd och direktpåverkan, utsatts för grundlösa påståenden om kursinnehållet: att kursen skulle uppmana till sabotage, risk för våld mot person och förstörelse av annans egendom och därmed kriminella handlingar för att uppnå politiska syften.

Efter detta har Folkbildningsrådets styrelse uppmanat Färnebo Folkhögskola att inte söka statsbidrag för kursen. Detta trots att samma Folkbildningsråd granskat kursen och kursinnehållet och funnit att det inte finns något att anmärka på förutom en något otydlig kursbeskrivning som gav ett visst tolkningsutrymme. Det är denna beskrivning som uppmärksammats i medierna. För eleverna däremot gällde klara och tydliga regler: inga olagliga metoder accepterades, varken under kurstid eller fritid.

Det är anmärkningsvärt att Folkbildningsrådet på detta sätt, motverkar möjligheten till statsbidrag för en kurs på vilken man inte har någon anmärkning varken på kursinnehåll eller kursens genomförande.

Min fråga blir då följande:
Avser ministern att föreslå en förändring i regelverket för Folkbildningsrådet, så att t.ex. Färnebo Folkhögskola kan erhålla statsbidrag och genomföra liknande miljökurser i framtiden?

                                ooooooooooo

Den för folkbildningsfrågorna ansvarige ministern Ingegerd Wärnerssonanförde i sitt skriftliga svar den 2 februari följande:

"Owe Hellberg har frågat kulturministern om hon avser att föreslå en förändring i regelverket för Folbildningsrådet, så att t.ex. Färnebo Folkhögskola kan erhålla statsbidrag och genomföra vissa miljökurser i framtiden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Regeringen och riksdagen anger syftet med statens bidrag till folkbildningen och det är Folkbildningsråets uppgift att fördela stödet utifrån dessa syften. Verksamheten regleras i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen. Däremot tar inte regeringen ställning till vilka folkhögskolor som bör få bidrag och inte heller vilka kurser som bedrivs på enskilda skolor. Dessa principer för fördelningen fastställdes i bred politisk enighet senast i samband med att riksdagen behandlade folkbildningspropositionen i juni 1998.

Jag hyser förtroende för Folkbildningsrådet och har inte för avsikt att föreslå några förändringar av reglerna."

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.se


NY riksdagsfråga om Folkbildnings- rådets beslut betr.
Färnebo folkhögskola

Intresset för Folkbildningsrådets beslut om miljökursen vid Färnebo folkhögskola har ytterligare fått sitt uttryck i riksdagen via en fråga
1999/2000:464 av Owe Hellberg (v) till kulturminister Marita Ulvskog om Folkbildningsrådet

"Efter två reportage i TV:s Aktuellt och ett uttalande från skolministern i samband med riksdagens frågestund, har Färnebo Folkhögskolas miljökurs Vägmotstånd och direktpåverkan, utsatts för grundlösa påståenden om kursinnehållet: att kursen skulle uppmana till sabotage, risk för våld mot person och förstörelse av annans egendom och därmed kriminella handlingar för att uppnå politiska syften.

Efter detta har Folkbildningsrådets styrelse uppmanat Färnebo Folkhögskola att inte söka statsbidrag för kursen. Detta trots att samma Folkbildningsråd granskat kursen och kursinnehållet och funnit att det inte finns något att anmärka på förutom en något otydlig kursbeskrivning som gav ett visst tolkningsutrymme. Det är denna beskrivning som uppmärksammats i medierna. För eleverna däremot gällde klara och tydliga regler: inga olagliga metoder accepterades, varken under kurstid eller fritid.

Det är anmärkningsvärt att Folkbildningsrådet på detta sätt, motverkar möjligheten till statsbidrag för en kurs på vilken man inte har någon anmärkning varken på kursinnehåll eller kursens genomförande.

Min fråga blir då följande:
Avser ministern att föreslå en förändring i regelverket för Folkbildningsrådet, så att t.ex. Färnebo Folkhögskola kan erhålla statsbidrag och genomföra liknande miljökurser i framtiden?

                                ooooooooooo

Den för folkbildningsfrågorna ansvarige ministern Ingegerd Wärnerssonanförde i sitt skriftliga svar den 2 februari följande:

"Owe Hellberg har frågat kulturministern om hon avser att föreslå en förändring i regelverket för Folbildningsrådet, så att t.ex. Färnebo Folkhögskola kan erhålla statsbidrag och genomföra vissa miljökurser i framtiden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Regeringen och riksdagen anger syftet med statens bidrag till folkbildningen och det är Folkbildningsråets uppgift att fördela stödet utifrån dessa syften. Verksamheten regleras i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen. Däremot tar inte regeringen ställning till vilka folkhögskolor som bör få bidrag och inte heller vilka kurser som bedrivs på enskilda skolor. Dessa principer för fördelningen fastställdes i bred politisk enighet senast i samband med att riksdagen behandlade folkbildningspropositionen i juni 1998.

Jag hyser förtroende för Folkbildningsrådet och har inte för avsikt att föreslå några förändringar av reglerna."

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB