Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Vuxenutbildningskampanj 2000
Publicerad: 2000-02-12
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-02-12
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Vuxenutbildningskampanj 2000

Som vi tidigare informerat om i FBRinformerar (99-12-22) kommer vuxenutbildningen och folkbildningen att uppmärksammas i en nationell kampanj under vecka 15 (10 – 16 april). Namnet för kampanjen blir Kunskapsveckan. En särskild hemsida för kampanjen blir klar inom kort med adress www.vuxenutbildning.gov.se och en  logotype är under utarbetande som sedan kan användas fritt för ändamÃ¥let.

I nästa vecka kommer det första Nyhetsbrevet om kampanjen att ges ut med allmän information om kampanjen samt tips och idéer om hur man lokalt kan planera för och lägga upp aktiviteter. Nyhetsbrevet beräknas sedan komma ut var fjortonde dag med löpande information om vad som planeras ute i kommunerna. Nyhetsbrevet kommer att skickas ut till skolstyrelserna i kommunerna, till projektledarna för Kunskapslyftet, till länsbildningsförbund, folkhögskolor och studieförbund samt spridas till övriga utbildningsanordnare. Förhoppningen är att det ska bildas en lokal organisation för samordningen ute i kommunerna , där i första hand projektledarna inom kunskapslyftet föreslås som sammankallande.

Ett centralt samordnande sekretariat bestående av Britt Lindmark (länsbildningskonsulent i Stockholms län), Petra Malm (Skolverket) och Paul Löfstedt (marknadsförare) arbetar under våren på deltid på Utbildningsdepartementet med vuxenutbildningskampanjen. Folkbildningsrådet ingår i en styrgrupp tillsammans med företrädare för Kommunförbundet, Skolverket Utbildningsradion, AMS och Utbildningsdepartementet. Dessutom finns en referensgrupp med ett stort antal organisationer, i vilken bl a Folkbildningsförbundet ingår.

För ytterligare upplysningar kontakta Ingrid Brundin, tel. 08 - 412 48 14
fa 08 - 21 88 26  eller e-post ingrid.brundin@folkbildning.se

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB