Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Konferenser kring demokratiutredningens f
Publicerad: 2000-02-12
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-02-04
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Demokrati i ny tid

På uppmaning av demokratiutredningen informerar vi om ett antal lokala konferenser som anordnas kring demokratiutredningens förslag.

Enligt uppgift skall det vara möjligt för också deltagande
från folkbildningen vid konferenserna.

Lokala konferens-program
Kristianstad 29/2
Växjö 1/3
Norrköping 2/3
Göteborg 7/3
Skövde 8/3
Karlstad 9/3
Stockholm 14/3
Västerås 15/3
Borlänge 16/3
Stockholm 21/3
√Ėstersund 22/3
Hudiksvall 23/3
Luleå 29/3 indexny.htm
Umeå 30/3
Svenska
Kommunförbundets
hemsida
Landstingsförbundets
hemsida
http://www.svekom.se/        
En dag med idé och erfarenhetsutbyte och diskussion om Demokratiutredningens kommunförslag
Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet inbjuder till 14 konferenser över hela landet under mars 2000. Under förmiddagen presenteras Demokratiutredningens betänkande med en efterföljande diskussion. På eftermiddagen fortsätter diskussionerna med fokus på politierrollen, medborgarinflytandet och demokratins former. Som inleding presenteras lokala/regionala försök. Läs inbjudan som har sänts till alla nämnder och styrelser i kommunerna och samtliga förtroendevalda i landsting och regioner.

Demokratin sägs vara i kris. Valdeltagandet sjunker. Politikermisstron ökar. Antalet medlemmar minskar i partier, föreningar och folkrörelser.
Samtidigt är intresset för politik och samhällsfrågor stort. De senaste årens händelser visar att demokratin behövs för att upprätthålla trygghet och rättssäkerhet. Runt om i landet har också initiativ tagits för att vitalisera demokratin.

Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet vill mot denna bakgrund inbjuda till idéutbyte för att diskutera den lokala och regionala demokratin i en ny tid. Vi utgår dels från den statliga Demokratiutredningens betänkande - vilket läggs fram alldeles före konferenserna - och dels från intressanta erfarenheter från den demokratiutveckling som pågår runt om i landet.

Konferensen pågår mellan 9.00 och 16.30

På förmiddagen presenteras och diskuteras Demokratiutredningens
slutbetänkande med tyngdpunkt på lokal och regional förnyelse. Inledare är Erik Amnå, huvudsekreterare i Demokratiutredningen
På eftermiddagen diskuteras lokala och regionala erfarenheter och försök med fokus på politikerrollen, medborgarinflytandet och demokratins former.

För detaljprogram - gå på respektiv ort ovan till vänster!
Konferensprogram - som också kan beställas från:
Inger Grönros, telefon 08-772 41 82, e-post: inger.gronros@svekom.se
Gerd Sundström, telefon 08-702 44 68, e-post: gerd.sundstrom@lf.se
Anmälan görs på bifogad blankett
Avgift för konferensen är 950:- kronor exklusive moms. I avgiften ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt konferensmaterial.
Frågor om konferensernas innehåll och uppläggning kan ställas till:
Tommy Rosén, tel: 08-772 47 76, e-post: tommy.rosen@svekom.se
Björn Kullander, tel:08-702 45 18, e-post: bjorn.kullander@lf.se
√Ėvriga fr√•gor kan st√§llas till: Christer Malmstr√∂m, telefon: 08-772 41 31, e-post: christer.malmstrom@svekom.se

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB