Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Utredning om studie- och yrkesvägledning
Publicerad: 2000-02-15
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-02-04
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Ingegerd Sahlström utreder
studie- och yrkesvägledningen

Regeringen har utsett Ingegerd Sahlström, förbundsrektor för TBV, till
utredare av studie- och yrkesvägledningen inom skolan.

Utredningen ska kartlägga och analysera individens behov av studie- och
yrkesvägledning inom skolväsendet utifrån de förändrade krav som
arbetsliv, utbildning och samhällsutveckling ställer. Den ska särskilt
beakta frågor som rör övergången mellan grundskola och gymnasieskola,
skola och högskola eller annan eftergymnasial utbildning samt skola och
arbetsliv. Analysen ska också omfatta vuxenutbildningen.

Utredaren ska föreslå hur samarbetet inom och utom utbildningssystemet kan utvecklas så att de studerande får en god vägledning. Hon ska även lämna förslag om utbildningen av vägledare liksom kompetensutvecklingen för yrkesverksamma vägledare.

Ingegerd Sahlström var tidigare statssekreterare på Socialdepartementet
och Arbetsmarknadsdepartementet, med arbetsuppgifter i första hand inom områdena jämställdhet, arbetsrätt och arbetstid. Under åren 1988 -1999 var Ingegerd Sahlström riksdagsledamot och dessförinnan arbetade hon som skolledare.

Kerstin Borhagen har utsetts till huvudsekreterare i utredningen. Hon
arbetar med utveckling och utvärdering av ämnesövergripande områden inom skolväsendet. Kerstin Borhagen har även arbetat som vägledare inom alla skolformer.

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB