Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildning om EMU - Läget i halvtid
Publicerad: 2000-02-15
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-02-04
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Folkbildning om EMU - Läget i halvtid

Lars Palm och Anna Nilsson, Lunds universitet har på uppdrag av delegationen för stöd till folkbildning om EMU gjort en rapport som beskriver dels de aktiviteter som genomförts
av projektbidragsmottagarna (studieförbund och folkhögskolor) under hösten 1999 och dels pågående och planerade aktiviteter under våren 2000.

Rapporten bygger på intervjuer med företrädare för samtliga studieförbund och folkhögskolor som erhållit projektbidrag från EMU-delegationen.

Forskarna konstaterar som huvudresultatet av undersökningen att ambitionsnivån är hög.
Folkhögskolorna och studieförbunden följer väl de planer som deras ansökningar om medel byggt på. Huruvida de lyckas nå sina mål är än så länge en öppen fråga eftersom
alla aktiviteter inte var avslutade eller igångsatta årsskiftet 1999/2000.

Rapporten kan beställas från regeringskansliet, Gunilla Brander tel. 08 - 4054893.

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB