Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsdebatt om folkbildningsmoms
Publicerad: 2000-02-18

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Snabbprtk 15 febr.pdf 17Kb
Interpellation 1999.pdf 10Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-02-18
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Riksdagsdebatt om moms på på folkbildningens lokaler

I en tidigare information den 4 februari redovisades Folkbildningsförbundets skrivelse till statsrådet Lars-Erik Lövden kring den besvärande ekonomiska situation som uppstår om hyrda lokaler för folkbildnignsverksamhet beläggs med moms.

Frågan har sedan ytterligare uppmärksammats bl.a. via en interpellation i riksdagen av Maria Larsson (kd).

Finansminister Bosse Ringholm besvarade interpellationen den 15 februari.
I debatten deltog också centerns gruppledare Agne Hansson.

Bosse Ringholm uttalade sin förståelse för kraven från folkbildningen och föreningslivet
att ej få ytterligare kostnadsökningar och lovade att arbeta för att söka minimera ev. negativa konskvenser av kommande momsbeslut.

För kännedom bifogas interpellationen och snabbprotokollet från riksdagsdebatten (bil.).
___________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB