Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildning om EMU - läget i halvtid ko
Publicerad: 2000-02-18
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-02-17
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Folkbildning om EMU - halvtidsrapporten


I en tidigare information meddelade vi om möjligheten att beställa den rapport som forskare från Lund tagit fram.

Den uppgift vi hade fått om från vem man beställer rapporten var felaktig.

Personen heter istället Gunilla Wetterlöf Brander och har telnr 405 48 43
och inget annat.

Samtidigt finns nu rapporten utlagd och kan hämtas via Internet på adressen

Klicka sedan vidare till EU-info och hämta den där.
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB