Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Slutrapport om fhsk 10 000 extra platser
Publicerad: 2000-02-18

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
S-ansl 99 Slutrapport.pdf 26Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-02-18
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Slutrapport om folkhögskolornas särskilda utbildningsinsatser 1999

Folkbildningsrådet har i dag översänt sin slutrapport till regeringen betr. folkhögskolornas särskilda utbildningsinsatser för arbetslösa budgetåret 1999 (10 000 extra platserna).

Jämfört med föregående år handlar det om mycket små förändringar såväl vad gäller omfattning, innehåll som deltagargrupper. Vad gäller det sistnämna har andelen deltagare med funktionshinder ökat ytterligare.

Folkbildningsrådets sammanfattande bedömning för hela år 1999 är att de av regeringen angivna syftena nåtts för den verksamhet som bedrivs inom det särskilda anslaget,

För kännedom bifogas rapporten (bil.).


FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB