Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


DN-ledare om folkbildning för Europa
Publicerad: 2000-02-18
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-02-18
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
DN om folkbildning
- Att sitta i studiecirkel och
  k√∂a till Europa

I en ledarartikel i  Dagens Nyheter den 17 februari med rubrik enligt ovan pekar
Barbro Hedvall p√• vad folkbildningen i Sverige kan erbjuda de nya staterna fr√•n √Ėst som kandiderar f√∂r intr√§de i EU-gemenskapen. Utifr√•n den avsaknad av demokratiska traditioner som r√•der och ett mycket nymornat partiv√§sende finns det stor risk f√∂r demokratiska bakslag och nya populistiska- nationalistiska st√§mningar i ans√∂karl√§nderna.

"Det finns naturligtvis inget säkert vaccin, men kanske motmedel. Mer basträning i demokrati och mer direkta kontakter mellan människor skulle vara ett sådant. Folkbildningssverige vill föreslå att Sverige tar vara på det tillfälle som EU-ordförandeskapet ger och starta en "export" av svensk folkbildning. Cirkelstudier, föreningsträning, utbyte mellan kooperativ ska ge både faktakunskaper och insikter i hur man skapar en civil infrastruktur, oberoende av myndigheter.

H√§r √§r det allts√• inte fr√•ga om att tr√§nga in ytterligare p√• EU:s dagordning, n√•got som likt syssels√§ttning blir ett mantra, rabblat i  kommunik√© efter kommunik√©, utan om att l√•ta sp√§nna ordf√∂randeparaplyet √∂ver ett projekt som skall sk√∂tas av organisationerna sj√§lva.

Jag är visserligen skeptisk till att splittra krafterna alltför mycket under ordförandeskapet. Sveriges väsentliga uppgift blir då att bevisa sin vilja och kompetens att sköta EU:s angelägenheter väl. Men just därför att EU inte ska inskränkas till ett politiker- och tjänstemannaprojekt gäller det att dra in också det civila samhället. I det sammanhanget är förstås folkbildningen given - på hemmaplan drar den in alla från boderörelsen, folkhögskolor med skilda profiler till de partipolitiskt anknutna studieförbunden.

Dessutom finns ju i flera av ansökarländerna ett nät att knyta an till - bonderörelser, församlingar och sångöreningar bland andra liksom en gryende mijörörelse.

De formella EU-förhandlingarna kommer att ta tid och kräva politiska uppoffringar. I dag är ivern stor hos ledningarna i ansökarländerna, medan det folkliga intresset är rätt ljumt och dessutom tycks svalna. Här öppnar sig en klyfta, den kan en dag stjälpa hela utvidgningsprojektet, så att Europa förblir delat. Går en sådan utveckling att i någon mån förebygga med så blygsamma insatser som Folkbildningssverige tänker sig tycker jag det är värt ett försök."
                                ---------------------------
Red. anm.

Efter ett initiativ av förre EU-parlamentariken Hadar Cars pågår f.n. samtal mellan folkbildningens organisationer kring möjligheter av ett folkbildningsprojekt liknande det som
beskrivs i artikeln.


FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB