Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Nyhetsbrev om vuxenutbildningskampanjen
Publicerad: 2000-02-23

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Kunskapsveckan.pdf 13Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-02-23
Information från Ingrid Brundin
tel. 08 - 412 48 14  e-post  ingrid.brundin@folkbildning.se

------------------------------------
Nyhetsbrev om vuxenutbildningskampanjen


Nu har det första nyhetsbrevet om vuxenutbildningskampanjen Kunskapsveckan  v 15 (10 - 16 april) kommit ut. Det sänds med här som bilaga, men det Ã¥terfinns ocksÃ¥ tillsammans med övrig information om Kunskapsveckan pÃ¥ www.vuxenutbildning.gov.se

Fram till kampanjen i april kommer sekretariatet på Utbildningsdepartementet att producera regelbundna Nyhetsbrev på den nya hemsidan tillsammans med tips och idéer om hur man lokalt kan arbeta med kampanjen. Hemsidan kommer också att innehålla information om planerade aktiviteter som kommer att ske ute i landet under Kunskapsveckan.

Vi hoppas på en bred uppslutning från folkbildningen. Tag chansen att visa upp den bredd och mångfald som folkbildningen står för. Och gör det tillsammans med andra vuxenutbildare i kommunen. Tag kontakt med dem och inled ett samarbete så att det blir en så bred satsning som möjligt för det livlånga lärandet.-------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB