Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Antagningen till högskolan
Publicerad: 2000-02-23

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Nationellt antagningsbesked.pdf 6Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2000-02-23
Information från Agneta Wallin
tel. 08 - 412 48 13  agneta.wallin@folkbildning.se
------------------------------------
Nytt nationellt antagningsbesked inför ht 2000
‚Äď nya regler f√∂r ans√∂kningar till h√∂gre studier

Just nu pågår arbetet med att skapa ett system för sammanställning och utskick av ett nationellt antagningsbesked där man ser resultatet av alla sina anmälningar till universitet och högskolor, med några få undantag. Fördelen är bättre överblick både för den blivande studenten och för högskolornas antagningsenheter. Precis som tidigare söker man till de enskilda högskolorna/universiteten och till Verket för högskoleservice (VHS) och urvalet görs lokalt, men resultatet skickas därefter till en databas för nationell antagning som sammanställer materialet.

De sökande får det nationella antagningsbeskedet per post i mitten av juli om de har sökt till höstterminen, och i början av december om de har sökt till vårterminen. Antagningsbeskedet skickas till folkbokföringsadressen, om inte annat har angivits. De sökande kommer att ha knappt två veckor på sig att svara.

För att så många som möjligt ska få en studieplats kommer man inte längre att kunna tacka ja till obegränsat antal poäng antagning. Grundregeln är att man får behålla 80 p, varav 30 p antagning och resterande reservplacering. Den som inte är antagen till någon utbildning kan behålla 80 p reservplacering.

Den stora förändringen är att högst 80 poäng sammanlagt kommer att behandlas i andra urvalet. Reglerna för hur poängen ska räknas är inte helt enkla att tyda, men det är viktigt att göra rätt. Om den sökande har tackat ja till mer än 80 poäng så väljer nämligen systemet slumpmässigt vilka utbildningar han/hon får kvarstå som antagen eller reservplacerad till. Risken finns då att de mister en utbildningsplats som de gärna vill ha kvar. Se till att de sökande svarar rätt, genom att uppmana dem att använda Internet eller Talsvar. Då säger systemet ifrån om de räknat fel.
Svar via Internet: www.antagning.sunet.se , svar via Talsvar 020-42 44 55
Mer information om clearingprojektet och det nationella antagningsbeskedet finns på www.nya.vhs.se/clearing.htm

På bifogad pdf-fil finns information att delge studerande och personal!

-------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB