Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Remissyttranden från FBR
Publicerad: 2000-02-28

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
KU yttrande.pdf 35Kb
Remiss Folkhälsan.pdf 40Kb
Remiss KY.pdf 38Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-02-28
Information från Lasse Magnusson
tel. 08 - 412 48 06  e-post  lasse.magnusson@folkbildning.se

------------------------------------
Remissyttranden från FBR
------------------------------------

Folkbildningsrådet har lämnat tre remissyttranden:

SOU 1999:122  Kvalificerad yrkesutbildning
I yttrandet tillstyrker FBR utredningens förslag om att inrätta en särskild myndighet för de kvalificerade yrkesutbildningarna. I övrigt tar FBR upp en del gränsdragningsfrågor m.m. vad gäller studieförbundens och folkhögskolornas kurser på eftergymnasial nivå.

SOU 1999:137  Hälsa pÃ¥ lika villkor - andra steget mot nationella folkhälsomÃ¥l
I sitt yttrande över delbetänkandet pekar FBR på den vikt för folkhälsan som människors deltagande i folkbildningens olika aktiviteter har.

Konstitutionsutskottets granskningsärende 20
- Statsrådet Wärnerssons agerande i frågan om Färnebo folkhögskola
FBR framhåller att rådets beslut betr. Färnebo folkhögskolas miljökurs har tagits utan hänsyn till statsrådets Wärnerssons eller andra enskilda riksdagsledamöters uttalanden.

För kännedom bifogas de tre yttrandena (bil.).

-------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB