Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsdebatt om värdegrunder och folkbi
Publicerad: 2000-02-28

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Riksdagsdebatt 22 febr.pdf 22Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2000-02-28
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Riksdagsdebatt om värdegrunder och folkbildning
----------------------------------------------
Utifrån en interpellation om statsrådet Wärnersson syn på värdegrundsfrågornas plats inom vuxenutbildningen hölls en intressant diskussion i riksdagskammaren den 22 februari. Förutom statsrådet Wärnersson och interpellanten Yvonne Andersson (kd)
deltog också Lars Hjertén (m) och Britt-Marie Danestig (v) i diskussionen.

Den kom också att handla om folkbildningens möjligheter och uppgifter när det gäller olika värderingsfrågor.

För kännedom bifogas snabbprotokollet (bil.).

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB